top of page

Social Statistics Malaysia 2018

The Department of Statistics Malaysia recently released the Social Statistics Bulletin Malaysia 2018. This interesting bulletin which is...

Saranan Cukai Kekayaan

“Cukai progresif adalah kunci untuk memacu pertumbuhan ekonomi sambil menutup jurang antara golongan kaya dan miskin.” Joseph Stiglitz,...

Mengenang Mohammad Adib

Malam tadi Mohammad Adib bin Mohd Kassim telah pergi untuk selamanya. Pepatah Inggeris ada berbunyi “only the good die young”. Pepatah...

Countering Violent Extremism in Malaysia

Summary of “The Role of Universities and Schools in Countering and Preventing Violent Extremism: Malaysian Experience.” written by Ahmad...

Kajian Separuh Penggal RMK-11

Secara keseluruhannya, Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Kesebelas (2016-2020) menggariskan enam tonggak bagi menyokong...

Insights: Blog2
bottom of page