top of page
  • Writer's pictureBait Al-Amanah

Ringkasan Polisi: GST: Penilaian, Keperluan dan Hala Tuju

Updated: Jan 16, 2023

Bait Al Amanah, dengan kerjasama ZCG Consulting menerbitkan sebuah Ringkasan Polisi yang bertajuk 'GST: Penilaian, Keperluan dan Hala Tuju' yang disediakan oleh:

  • Mohd Daud Mat Din, Pengarah Penyelidikan, ZCG Consulting

  • Abel Benjamin Lim, Ketua Bahagian Ekonomi Pembangunan, Bait Al Amanah

  • Benedict Weerasena, Pengarah Penyelidikan, Bait Al Amanah.

Ringkasan Polisi ini akan meneliti pelaksanaan GST sepanjang tahun 2015 sehingga 2018 dan mencadangkan beberapa ruang penambahbaikan yang wajar dipertimbangkan sebelum GST dikembalikan semula.


Beberapa petikan atau kenyataan lisan yang dimuatkan dalam ringkasan polisi ini sebahagian besarnya adalah daripada webinar ‘Patutkah GST Dikembalikan?’ anjuran bersama Bait Al Amanah dan ZCG Consulting, yang diadakan pada 27 Jun 2022 dan daripada wawancara bersama pakar ekonomi yang diterbitkan dalam pelbagai sumber media arus perdana.


Ringkasan Polisi penuh dilampirkan di bawah:

Ringkasan Polisi GST Final
.pdf
Download PDF • 1.44MB

38 views0 comments

Yorumlar


Post: Blog2_Post
bottom of page