top of page
  • Writer's pictureBait Al-Amanah

Lembaran baharu damai di Pattani

Updated: Jan 19, 2023

Ditulis oleh Fikry A. Rahman, Ketua Bahagian Perhubungan Luar, Bait Al Amanah

*Artikel ini telah diterbitkan dalam akhbar Utusan Malaysia.

34 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page