top of page
  • Writer's pictureBait Al-Amanah

Kad Laporan Pencapaian Kerajaan Johor 2013-2018

Bertemakan ‘Membangun Dekad Baharu Johor’, Kad Laporan  Pencapaian Kerajaan Johor 2013-2018 memaparkan prestasi cemerlang kerajaan BN Johor yang merangkumi pelbagai aspek termasuk ekonomi, perumahan dan pemilikan tanah, infrastruktur awam, membasmi kemiskinan, keselamatan dan kehidupan lestari.

Kad Laporan ini berasaskan manifesto kerajaan BN pada pilihan raya umum yang lepas dan menunjukkan prestasi kerajaan negeri Johor yang boleh dijadikan rujukan oleh masyarakat di Johor.

Untuk maklumat  lanjut, sila rujuk Dekad Baharu Johor 

4 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page