top of page
  • Writer's pictureBait Al-Amanah

Syarahan 'Memahami Naratif identiti Melayu dampak Moderniti & Globalisasi' oleh Dr. Abdul Razak.


Dr. Abdul Razak Ahmad, Pengarah Pengasas Bait Al Amanah berpeluang memberikan syarahan bertajuk 'Memahami Naratif identiti Melayu dampak Moderniti dan Globalisasi' di Akademik Pengajian Melayu, Universiti Malaya pada 14 Jun 2022 lalu. Menerusi sesi tersebut, Dr. Abdul Razak berkongsi pandangan tentang isu-isu melibatkan orang Melayu dan Malaysia dalam mendepani arus kemodenan.


Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Prof. Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi dan pihak Akademik Pengajian Melayu, Universiti Malaya di atas jemputan untuk menyampaikan syarahan ini. Semoga kerjasama ini dapat diteruskan dan semua peserta mendapat manfaat daripada ilmu yang disampaikan.


73 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page