Ucapan MB: Majlis Penyerahan Hakmilik Tanah FELDA Pemanis 2

TEKS UCAPAN YAB DATO’ MOHAMED KHALED NORDIN MENTERI BESAR JOHOR SEMPENA MAJLIS PENYERAHAN HAKMILIK TANAH FELDA PEMANIS 2 DI DEWAN SEMAI BAKTI FELDA PEMANIS 2 PADA HARI KHAMIS, 11 JANUARI JAM 10.00 PAGI Sumber Gambar : jauhar.my Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera dan Salam Muafakat Johor. Terlebih dahulu, saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan rasa kesyukuran ke hadrat Allah SWT, kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat kita bersama-sama berkumpul