Kajian Separuh Penggal RMK-11

Secara keseluruhannya, Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Kesebelas (2016-2020) menggariskan enam tonggak bagi menyokong pertumbuhan yang inklusif dan pembangunan yang mampan. Tonggak pertama bertujuan mereformasi tadbir urus ke arah meningkatkan ketelusan dan kecekapan perkhidmatan awam. Tongkak kedua bagi memperkukuh pembangunan inklusif dan kesejahteraan rakyat. Seterusnya, tonggak ketiga bertujuan untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang seimbang, sementara tongga